Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Trainee - Energibransjen

Selskapet er organisert som et konsern med fem datterselskap: TrønderEnergi Kraft AS, TrønderEnergi Nett AS, TrønderElektro AS, TrønderEnergi Entreprenør AS og OFAS. TrønderEnergi AS eies av 20 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Som et ledd i å sikre framtidig rekruttering innenfor en spennende bransje har TrønderEnergi opprettet eget Traineeprogram.

Opplegget skal gi den som tilsettes en bred innføring i energibransjen innenfor organisasjonsoppbygging, nettvirksomhet, produksjon, marked og krafthandel. Varigheten av programmet er satt til 1 år hvor man også skal delta i aktiv verdiskapning innenfor de forskjellige områder.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Sivilingeniører fortrinnsvis innenfor Energi og miljø

Utland

Ja, Norge

Forsiden