Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Aspiranter til utenrikstjenesten

Den norske utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, dvs. ambassader, delegasjoner og konsulater.
Utenrikstjenesten skal ivareta og fremme Norges interesser i forhold til utlandet. Tjenesten byr på interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver innen felter som politikk, økonomi, utenrikshandel, utviklingspolitikk, bistandsforvaltning, menneskerettigheter, miljøspørsmål, folkerett, skipsfart og luftfart, informasjonsvirksomhet, kulturelt samkvem med utlandet, bistand til norske borgere m.m. Utenrikstjenesten arbeider i nær kontakt med norske fagmyndigheter og norsk næringsliv.


Utenrikstjenesten er en flyttepliktig fagetat. De som blir tatt opp som aspiranter vil måtte regne med veksling mellom ute- og hjemmetjeneste. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer. Tjenestegjøring ute kan være ved ambassade, generalkonsulat eller Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Søkerne må ha fullført universitets- eller høyskoleeksamen, fortrinnsvis av høyere grad. Søkere til aspirantopptaket må være norske statsborgere.

Utland

Ja

Forsiden