Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Sertifikat for traineeprogrammer

sertifisert-trainee-program

 

Antall traineeprogrammer øker raskt blant norske bedrifter. Samtidig er det mer uklart enn noensinne hva traineebegrepet innebærer.

For å hjelpe både bedrifter og søkere har Trainee.no utarbeidet et sertifikat for traineeprogrammer.

 

1. Traineestillingen skal være en stilling/ansettelse.
Når trainee-en signerer en avtale om traineeprogram skal bedriften garantere en prøvetid eller ansettelse etter at programmet er avsluttet. Dette skal tydelig framgå i avtalen om ansettelse.

2. Det skal finnes et program for hele traineeperioden.
Et program for hele traineeperioden skal presenteres for traineen før ansettelsen skjer. Programmet skal presentere hensikt, innhold og mål. Arbeidsgiver og trainee skal begge legge vekt på å utforme traineeprogrammet etter trainee-ens kompetanse og erfaringer. En mentor/veileder skal velges og følge opp trainee-en gjennom hele programmet. Dette gjøres for å garanterere at tidsplan og mål følges. Programmet skal bestå av både teori og praksis. Teoridelen bør omfatte minst 10% av tiden. De praktiske arbeidsoppgavene kan variere, men skal være av slik kvalitet at traineen garantert får relevante kunnskaper og erfaringer i programtiden.

3. Traineeprogrammets lengde.
Lengden på traineeprogrammet skal være mellom 9 og 36 måneder. Lengden skal tilpasses innholdet i programmet, og man skal ha plass til at alle momentene i programmet.

4. Begynnerlønnen for en trainee skal være på samme nivå som begynnerlønnen for en vanlig ansatt.
En begynnerlønn for en trainee skal være likestilt med begynnerlønnen for en person med tilsvarende kompetanse og utdanning som får en vanlig midlertidig ansettelse med relevante arbeidsoppgaver.

5. Arbeidsgiver skal kunne tilby trainee-en relevante arbeidsoppgaver etter traineeprogrammet.
Etter avsluttet program skal trainee-en tilbys en stilling som innebærer relevante arbeidsoppgaver i bedriften. Dette skal fremgå i arbeidsavtalen som opprettes før traineeprogrammet starter.