Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Trainee Sør

En unik start. Trainee Sør er et helt unikt nettverksamarbeid på Sørlandet som hvert år tar opp ca. 13-14 nyutdannede kandidater fra universiteter som har eller ønsker tilknytning til Sørlandet. Det er to opptak i året.

I programmet deltar nå 30 offentlige og private virksomheter fordelt på begge Agderfylkene. I tillegg er det traineeplass i Brussel på Sørlandets Europakontor.

I tillegg til at den enkelte trainee får arbeidserfaring fra 3 forskjellige arbeidssituasjoner gir programmet nettverk i de øvrige virksomhetene som deltar. Det arrangeres fagsamlinger innen skrive- og presentasjonsteknikk, deltagelse på høyaktuelle regionale seminarer til enhver tid. Det arrangeres studietur Oslo og Brussel.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Master – fortrinnsvis innen teknologi, økonomi, samfunnsfag, organisasjon, media eller lignende

Utland

Ja

Forsiden