Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Statnett

Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer og et klart utviklingstrekk er at digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. Traineeprogrammet i Statnett bidrar til kompetanseutvikling slik at våre traineer kan fylle fremtidens stillinger i selskapet. I tråd med endringene vi står ovenfor, så ser vi etter traineer som har kompetanse innen digitalisering og ny teknologi.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Mastergrad innen fagretningene elkraft og energi og miljø, bygg/prosjektledelse eller ind.øk/samf. øk/økonomi samt IT/IKT.

Utland

Nei

Forsiden