Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Romerike Kommunalteknikk Trainee

Vårt neste traineeprogram 2017 har fagområdene vei, vann, avløp renovasjon, plan og regulering, kart og byggesak, geodata og oppmåling. Programmet går over 18 mnd. 6 mnd i hovedkommunen, 6 mnd i en rulleringskommune og tilbake til hovedkommunen de siste 6 mnd. Det er 6 fagsamlinger, en studietur til Brüssel og et benchmarkingprosjekt.

Programinformation

Søk senest

Januar - februar 2019

Start

19 august 2019

Utdanning

Bachelor, master, ongeniør eller sivilingeniør

Utland

Nei

Forsiden