Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

MACH

Vårt trainee-program (Microsoft Academy for College Hires, MACH) er den perfekte overgangen mellom høyskole/universitet og arbeidsliv. Her utvikler du ferdigheter for en fremgangsrik karriere hos Microsoft. MACH er et internasjonalt trainee-program som strekker seg over to år.

Første året rettes mot akademisk utdannelse, mens det andre året fokuserer på karriereutvikling. Under hele perioden jobber man i Microsoft Norge og reiser på en rekke samlinger rundt i verden sammen med andre deltakere i MACH.

Under utdannelsen har hver deltaker en erfaren mentor som vil bidra til å få et større innblikk og forståelse for hvordan Microsoft fungerer som selskap. Programmet retter seg mot søkere med mindre enn 18 måneders arbeidserfaring etter eksamen.

Du må kunne tale og skrive engelsk flytende.

Programinformation

Søk senest

7 januar - 1 februar 2019

Start

Høsten 2019

Utdanning

Mastergrad (hovedfag). Sivilgrad (eks. siv.ing. / siv.øk.)

Utland

Ja

Forsiden