Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

KOM Trainee

KOM Trainee - Flere deltakende bedrifter

Traineeperioden i Kom Trainee går over en periode på to år. I løpet av denne tiden skal den enkelte trainee hospitere og arbeide i tre ulike bedrifter, det vil si omtrent åtte måneder i hver bedrift. Dersom vi finner det mest hensiktsmessig, kan traineen arbeide i to bedrifter. Ved siden av å jobbe full tid som trainee i bedriften, vil det også bli faglige og sosiale samlinger for traineene.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 20120

Utdanning

Minimum bachelor, for visse bedrifter kreves Master

Utland

Nei

Forsiden