Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Husqvarna

Vårt neste traineeprogram eventuelt 2020 har fagområdene vei, vann, avløp renovasjon, plan og regulering, kart og byggesak, geodata og oppmåling. Programmet går over 18 mnd. 6 mnd i hovedkommunen, 6 mnd i en rulleringskommune og tilbake til hovedkommunen de siste 6 mnd. Det er 6 fagsamlinger, en studietur til Brüssel og et benchmarkingprosjekt.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Bachelor, master, ongeniør eller sivilingeniør

Utland

Nei

Forsiden