Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Engineer Development Programme

Få fart på karrieren i et internasjonalt selskap med konkrete program for utvikling av nye medarbeidere.
Som nyutdannet er det viktig at selskapet du begynner i kan gi deg de utfordringene som er nødvendig for din faglige utvikling. Vi i Halliburton er ute etter de beste fagarbeidere og ingeniører til våre produktområder og er opptatt av å legge forholdene til rette slik at de ønsker å bli i selskapet.

Våre opplæringsprogram gir deg en unik start på karrieren. Det er et gammelt ordtak som sier at kunnskap er makt. Det har vi i Halliburton tatt konsekvensen av. Medarbeiderne er vårt aktivum og strategisk kompetanseutvikling er en forutsetning for å opprettholde og styrke vår konkurranseevne. Målet vårt er å utvikle medarbeiderne ¬ både faglig og personlig ¬ på en måte som forener den enkeltes ambisjoner og selskapets behov. Læring og utvikling er en viktig del av målsettings- og strategiprosessen i selskapet. Blir du med på laget vårt nå, kan du selv delta i planleggingen og hjelpe selskapet med å nå målet ¬vårt samtidig som du legger grunnlaget for din egen karriereutvikling og framtid.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Ingeniør

Utland

Nej

Forsiden