Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

ConocoPhillips Norge

GRAD-programmet er et fleksibelt rammeverk for den yrkesfaglige utviklingen til dem som nettopp har begynt sin karriere innen geovitenskap.
I de første par årene veksles det mellom oppdrag i forskjellige avdelinger hvor du får prøve deg i praksis, blant annet offshore-prosjekter med driftsgruppen i Nordsjøen og korte, fokuserte leteprosjekter eller utbyggings- og produksjonsprosjekter i våre driftsenheter. For ingeniører kan dette innebære rotasjonsoppdrag ved vårt britiske kontor i Aberdeen. I slike miljø blir du utfordret til å utvikle dine tekniske ferdigheter så vel som de tverrfaglige samarbeidsevnene som er så nødvendige i vår industri.

I løpet av dine to første år hos ConocoPhillips kan du regne med å bruke gjennomsnittlig 8-10 uker på formell opplæring, blant annet ved New Hire Academies som drives av vårt Centre of Excellence ved selskapets hovedkvarter i Houston, Texas. Din tidlige karriereutvikling styrkes også ved at du deltar i program for personlig utvikling og lederskapsutvikling, konferanser og et livskraftig nettverk for nyansatte over hele verden.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Master i ingeniørfag eller geovitenskap, høyere utdannelse innen økonomi, finans eller regnskap

Utland

Ja

Forsiden