Her søker Norges fremste bedrifter sine nye stjerner

Aspirant / Trainee

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet. Romsenteret er statens strategiske organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for Norge. Vi holder til på Skøyen i Oslo og er 36 ansatte.

Norsk Romsenter ønsker å ansette inntil to aspiranter/trainees i midlertidige engasjementer med varighet på inntil et år. Stillingene er tiltenkt relativt nyutdannede kandidater fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå.

Aspirantene vil få spesifikke oppgaver tilpasset faglig bakgrunn Du/dere vil i tillegg være med på deler av de daglige arbeidsoppgavene ved Romsenteret og på den måten få inngående kjennskap til norsk romvirksomhet og aktivitetene i den europeiske romorganisasjonen ESA.

Programinformation

Søk senest

Eventuelt 2020

Start

Eventuelt 2020

Utdanning

Naturvitenskapelig, teknologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning fra universitet eller høyskole.

Utland

Nei

Forsiden